Samen voor een inclusieve klimaattransitie

Zichtbare rolmodellen

We hebben een database van rolmodellen met een biculturele achtergrond die zich bezigen met de klimaattransitie. Deze rolmodellen kunt u bijvoorbeeld benaderen voor een panel of als spreker tijdens een evenement.

Trainingen

We geven trainingen aan bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de duurzaamheid. Het doel is concrete handvaten te geven om mensen met een biculturele achtergrond te bereiken, duurzaam te betrekken en inclusieve interventies en producten te ontwikkelen met zo min mogelijk denkfouten. 

Advisering

Veel organisaties willen meer divers worden en de verbinding opzoeken met mensen met een biculturele achtergrond, maar weten simpelweg niet hoe. Dit zorgt ervoor dat de doelgroep onvoldoende bereikt wordt, zich niet betrokken voelt en zorgt voor denkfouten bij interventies die zijn bedacht.

Netwerk inclusieve klimaattransitie

Het inclusiever maken van de klimaattransitie kunnen wij niet alleen. Om die reden introduceren wij een netwerk waar mensen in de duurzaamheidswereld die zich bezig willen houden met inclusie, elkaar kunnen vinden. Dit netwerk wordt in oktober 2021 gelanceerd.

Klimaatopwarming gaat ons allen aan, ongeacht huidskleur, politieke voorkeur, religie of waar je woonachtig bent. Het is belangrijk dat iedereen meedoet. We constateren echter dat er nog veel werk is rondom inclusie in klimaattransitie. Onze missie is om daar een omslag in te maken.

Een inclusieve klimaattransitie

Om de klimaatdoelen te behalen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Gelukkig zien we dat veel mensen bekend zijn met de klimaattransitie en wordt er steeds vaker geroepen om een eerlijke klimaatcrisis. We slaan echter de plank nog mis als het gaat om het betrekken en bereiken van minderheidsgroepen. Een groot aantal burgers uit minderheidsgroepen, vooral mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, worden onvoldoende bereikt door interventies en in de beleidsvorming wordt vaak geen rekening gehouden met deze burgers. Dat is slecht voor het klimaat, de economie én de kansengelijkheid in Nederland.

  • Diversiteit en inclusie versterkt volgens onderzoek het innoverend, financieel en creatief vermogen, we kunnen het ons niet veroorloven om deze voordelen in de klimaattransitie mis te lopen.
  • De klimaattransitie is een optimale kans om de sociaaleconomische gelijkheid te verbeteren. Een niet-inclusieve klimaattransitie vergroot echter de sociaaleconomische ongelijkheid. Zo missen deze burgers momenteel regelmatig de boot als het gaat om de financiële voordelen van verduurzamen.
  • Het lukt bedrijven en de overheid momenteel echter onvoldoende om mensen uit minderheidsgroepen en voornamelijk met een niet-westerse migratieachtergrond te betrekken bij de klimaatopgave. Daardoor lopen we een grote hoeveelheid CO2-reductie mis, die we wel besparen als we deze grote groepen burgers betrekken.

Wij pleiten daarom voor een eerlijke, toekomstgerichte én inclusieve klimaattransitie waarin de klimaattransitie juist zorgt voor minder ongelijkheid.

Hoe doen we dat?

Zichtbaarheid geven aan rolmodellen

Het is momenteel voor veel mensen onduidelijk welke mensen met een biculturele achtergrond zich bezigen met de klimaatopgave. Hierdoor zijn deze rolmodellen niet goed zichtbaar, zowel voor andere mensen met een biculturele achtergrond als voor organisaties. Daarom hebben wij een database van rolmodellen met een biculturele achtergrond die zich inzetten voor de klimaatopgave. Deze rolmodellen kunt u bijvoorbeeld benaderen voor een panel of als spreker of dagvoorzitter van een evenement.

Consultancy

Veel organisaties willen meer divers worden en de verbinding opzoeken met mensen met een biculturele achtergrond, maar weten simpelweg niet hoe. Dit zorgt ervoor dat de doelgroep onvoldoende bereikt wordt, zich niet betrokken voelt en zorgt voor denkfouten bij interventies die zijn bedacht. Wij spelen hierop in door uw organisatie of bedrijf advies (consultancy) te geven over hoe u de doelgroep kunt bereiken, hoe u de doelgroep beter kunt betrekken en hoe ervoor kan zorgen dat uw interventies beter bij hen aansluiten. Ook kunnen wij uw organisatie op projectbasis ondersteunen bij vraagstukken rondom duurzaamheid en inclusie.

Trainingen geven

We geven informerende en interactieve trainingen aan bedrijven en organisaties die zich bezighouden met de duurzaamheid. Het doel hiervan is om deze bedrijven en organisaties concrete handvaten te geven om mensen met een biculturele achtergrond te bereiken, duurzaam te betrekken en inclusieve interventies en producten te ontwikkelen met zo min mogelijk denkfouten. Wij geven trainingen op maat en met de focus om mensen met een biculturele achtergrond. We kunnen ook meedenken over casuïstiek die bij uw organisatie of bedrijf spelen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende onderwerpen:

Netwerk inclusieve klimaattransitie

Het inclusiever maken van de klimaattransitie kunnen wij niet alleen. Om die reden willen wij een netwerk introduceren waar mensen in de duurzaamheidswereld die zich bezig willen houden met inclusie elkaar kunnen vinden. Dit netwerk zal een platform zijn waar men:

  • elkaar kan vinden en vindbaar is voor anderen
  • gezamenlijke acties kan opstarten rondom inclusie binnen de klimaattransitie
  • onderling relevante informatie kan uitwisselen rondom het een inclusieve klimaattransitie