Kennisbank

De standpunten waar wij ons voor inzetten zijn nieuw en nog volop in ontwikkeling. Op deze pagina bouwen we aan ons pleidooi voor een inclusieve klimaattransitie door te bouwen aan een kennisbank van toegankelijke informatie. Suggesties voor krachtige informatie is enorm welkom!

Inclusiviteit zorgt voor betere besluiten

Antroploog, auteur en spreker Jitske Kramer lijkt erdoor gegrepen: de thema’s diversiteit en inclusie. En ze kan in 1 zin uitleggen wat het voor haar betekent, en waarom het belangrijk is, ook voor bedrijven: ‘Inclusief betekent voor mij dat alle stemmen gehoord worden, en op het moment dat je daardoor een omgeving creëert waar het veilig is voor verschil, dan kun je betere besluiten nemen.’

SDG Spotlight report (SDG 10+15)

Verlies aan biodiversiteit en groeiende sociale ongelijkheid hangen met elkaar samen. De degradatie van ecosystemen raakt bijvoorbeeld juist die kwetsbare groepen het hardst die er voor hun dagelijkse overleven van afhankelijk zijn. Ook die onderlinge samenhangen, waar de SDG-agenda bij uitstek over gaat, onderzoeken we in het rapport. Wat moet er veranderen om SDG 10 en SDG 15 wel te behalen en daarmee ook de rest van de SDG-agenda dichterbij te brengen?

De kansen in een eerlijke klimaattransitie

Een recent rapport van de VN2 over klimaat, armoede en mensenrechten is erg duidelijk: klimaatopwarming treft mensen in armoede het hardst en zal bovendien de ongelijkheid stevig doen toenemen. Ontwikkelingslanden zullen volgens het rapport maar liefst 75-80% van de kosten van schadelijke klimaatopwarming dragen. Het zijn de mensen in de sociaal meest kwetsbare positie die het hardst getroffen worden door de status quo, zowel in het Zuiden als in het Noorden.

Brede coalitie lanceert klimaatplan voor lagere inkomens

De plannen zijn gericht op economisch herstel na de coronacrisis, de aanpak van de klimaatcrisis én de toenemende ongelijkheid. De coalitie wil vooral mensen zonder werk en met lagere inkomens ontzien tijdens de klimaattransitie. Het plan zorgt voor bijna 130 duizend arbeidsjaren en jaarlijks bijna 7 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Daarnaast verbetert het de volksgezondheid met opgeteld 203 duizend gezonde levensjaren.

Heb je nog vragen?

Schroom niet om ons een bericht te sturen