Hajar Yagkoubi

Hajar Yagkoubi

Hajar Yagkoubi Klimaat en jongerenparticipatie Hajar is een voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger voor Nederland. Tijdens haar tweejarige mandaat haalde Hajar input op van Jongeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de Klimaatcrisis, Mensenrechten en...
Benito Walker

Benito Walker

Benito Walker Klimaateducatie Ik ben Benito Walker, 19 jaar en voorzitter van Youth For Climate NL. Ik zet mij in voor de klimaatbeweging, omdat klimaatverandering ons allemaal aangaat. Het raakt iedereen. Ik zie om mij heen steeds meer klimaat depressie. Ik zie de...
Jahkini Bisselink

Jahkini Bisselink

Jahkini Bisselink Duurzaamheid en mensenrechten Hé, mijn naam is Jahkini. Op 18-jarige leeftijd werd ik gekozen om te werken als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Dankzij dit werk heb ik de kans gekregen om intensief te werken aan het...
Ilyes Machkor

Ilyes Machkor

Ilyes Machkor Duurzaamheid en zorg Ilyes is mede-oprichter van dit platform en werkt sinds 2014 aan het tegengaan van klimaatverandering. Hij is werkzaam als coördinator Duurzaamheid van het Dijklander Ziekenhuis en als coördinator van...
Laura de Vries

Laura de Vries

Laura de Vries Klimaat en inclusie Laura is mede-oprichter van dit platform.  Ze vindt de klimaatopgave belangrijk omdat het zoveel verschillende facetten raakt, van veiligheid tot gezondheid. Als klimaatambassadeur wil ze zich graag inzetten voor een inclusieve...