F.A.Q.

Wat is het belang van een inclusieve klimaattransitie?

Om de klimaatdoelen te behalen is het belangrijk dat we zoveel mogelijk mensen meekrijgen. Voornamelijk minderheidsgroepen zoals mensen met een niet-westerse migratieachtergrond worden nog te weinig betrokken bij de klimaatopgave. In toenemende mate worden we ervan bewust dat inclusieve teams beter presteren. De diversiteit aan perspectieven, achtergronden en levenservaring zorgt ervoor dat kansen of uitdagingen breed worden bekeken en aangepakt. Om alle uitdagingen en kansen van deze transitie goed in beeld te brengen en vervolgens aan te pakken is het van belang dat de teams die aan deze oplossingen werken, dit inclusief doen. De klimaatcrisis is tevens een optimale kans is om de sociaaleconomische gelijkheid te verbeteren. Een niet-inclusie klimaattransitie vergroot echter de sociaaleconomische ongelijkheid. Tevens missen we een enorme kans in CO2-reductie als we deze grote groep burgers niet betrekken. Dat is slecht voor het klimaat, de economie én de kansengelijkheid in Nederland.

Hoe zien jullie een inclusieve klimaattransitie voor je?

Wij geloven erin dat de uitdagingen die klimaatverandering met zich meebrengt alleen kunnen worden opgelost als we hier als samenleving breed de schouders onder zetten. Daarom zien wij veel kansen voor een betere, sterkere transitie als de perspectieven van biculturele Nederlanders vanaf het begin in veranderprocessen worden meegenomen. We zijn immers allen bondgenoten in deze transitie.

De klimaattransitie als sociale gelijkmaker?

Meerdere onderzoeken wijzen erop dat kwetsbare burgers of burgers uit een lagere sociaal economische klasse harder zullen worden geraakt. Opvallend is dat dit niet de mensen zijn die aan tafel zitten of de doelgroep zijn van huidige klimaatmaatregelen. Wij willen ervoor zorgen dat klimaatverandering een sociaal-economische gelijkmaker wordt. 

Door de hele sector zien wij kansen door inclusieve processen te organiseren op  adaptatie, mitigatie en financiering.  Hieronder ligt een breed en divers terrein aan onderwerpen die op onze doelgroep een andere uitwerking (kunnen) hebben dan in beleid bedoeld is. 

Waarom biculturele Nederlanders?

In de duurzaamheids-sector valt ons op dat Nederlanders met een biculturele achtergrond ondervertegenwoordigd zijn.  Door hier de aandacht voor te vragen hopen we het volgende te doen: 

1. Door biculturele rolmodellen zichtbaarder te profileren hopen we meer mensen te inspireren om met klimaatverandering aan de slag te gaan.

2. We hopen dat het zichtbaar maken van jonge leiders organisaties helpt deze jongeren mee te nemen in de ontwikkeling van interventies en beleid.

3. We willen organisaties die klimaatverandering aanpakken helpen om inclusieve teams en processen te bouwen.

Richten jullie je alleen op ethnische diversiteit?

Nee, wij hebben wel een primaire focus op ethnische dievrsiteit omdat vooral daar nog weinig kennis over is en er een afstand is bij mensen met een niet-westerse migratieachtergrond tot de klimaattransitie en specifiek de energietransitie (KIS, 2021). We hanteren echter een integrale en intersectionele blik op een inclusie klimaattransitie. Ons inclusiviteitsnetwerk is ook gericht op alle soorten diversiteit relevant voor de klimaattransitie, zoals inwoners van het platteland, gender en ethnische diversiteit.

Hoe kunnen jullie mij helpen?

Wij kunnen u helpen om inclusievere interventies en beleid te ontwikkelen door middel van trainingen, advies en door u te koppelen aan rolmodellen. Ook kunt u vanaf oktober deelnemen in het netwerk inclusieve klimaattransitie waarin u uw kennis kunt vergroten en delen, uw netwerk hierin kunt versterken en we gezamenlijke acties kunnen bedenken en uitwerken.

Wat kan ik zelf doen?

U kunt zich verdiepen in het belang van een inclusieve klimaattransitie, in verschillende diversiteitsgroepen en u kunt ons aanwenden om u te helpen om inclusievere interventies en beleid te ontwikkelen zodat we samen de best mogelijke klimaattransitie vormgeven. 

Heb je nog vragen?

Schroom niet om ons een bericht te sturen