Over ons

De wereld een betere plek maken

Ilyes Machkor en Laura de Vries zijn twee jonge klimaatambassadeurs met een biculturele achtergrond. Zij zijn nauw betrokken met de klimaattransitie en volgen beide een programma tot klimaatambassadeur van de Nederlandse Klimaatgezant Marcel Beukeboom. Kaura de Vries heeft uitgebreide ervaring op het gebied van consultancy, projectleiderschap en diversiteit en inclusie, Ilyes Machkor is onderlegd op het gebied van duurzaamheid en heeft een breed netwerk in de duurzaamheidswereld. Een gouden combinatie. 

In hun werk als Klimaatambassadeurs van de Toekomst, merkten Ilyes en Laura dat er kansen zijn om, interventies gericht op het adresseren van klimaatverandering, een bredere groep Nederlanders te laten toekomen. Een van de gevolgen van het huidig beleid is dat Nederlanders met een biculturele achtergrond minder betrokken zijn bij de klimaatopgave en gering profiteren van kansen zoals subsidies of nieuwe trends. Het is cruciaal dat zoveel mogelijk mensen verduurzamen. De doelstelling van dit platform is dan ook om de klimaattransitie inclusiever te maken wat moet resulteren in meer burgers die zich inzetten voor de klimaatcrisis en brede welvaart.