Rolmodellen

Veel jongeren met een biculturele achtergrond bezig met de klimaatopgave. Wij geloven dat het nodig is om te werken aan de beeldvorming van klimaatverandering en willen dit doen door deze jongeren een podium te bieden of te betrekken in beleidsprocessen. Ook zijn deze rolmodellen te benaderen voor een panel, als spreker of dagvoorzitter van een evenement.

Neem contact met ons op via info@inclusievetransitie.nl
Dan brengen we je vrijblijvend met hun in contact!

Hajar Yagkoubi

Hajar Yagkoubi

Klimaat en jongerenparticipatie

Hajar werkt als voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger hard aan de representatie van jongeren binnen, onder andere, de duurzaamheidsdiscussie. De klimaatcrisis gaat zo’n grote impact hebben op de levens van jongeren nu, en in de toekomst, dat het noodzaak moet worden om hen als stakeholder #1 te betrekken bij beslissingen over de klimaatcrisis. Hajar probeert haar bijdrage te leveren aan het verbeteren van jongerenparticipatie via, bijvoorbeeld, de Climate Adaptation summit, Youth at Heart Forum, WCEF+Climate en haar consultatie werk met overheden en bedrijven.

Benito Walker

Benito Walker

Duurzaamheid en Klimaateducatie

In de klimaatbeweging zet ik mij vooral in voor beter meer en betere klimaat educatie, zodat jongeren ook de juiste kennis en de juiste vaardigheden krijgen om de klimaatcrisis te kunnen oplossen. Op die manier hoop ik voor meer jongerenparticipatie en meer jongeren inspraak te zorgen. Want voor het oplossen van de klimaatcrisis is iedereen nodig. We moeten het echt samen doen.

Jahkini Bisselink

Jahkini Bisselink

Duurzaamheid en jongerenparticipatie

Op 18-jarige leeftijd werd ik gekozen om te werken als Nederlandse jongerenvertegenwoordiger bij de Verenigde Naties. Dankzij dit werk heb ik de kans gekregen om intensief te werken aan betekenisvolle jongerenparticipatie, specifiek in de context van Mensenrechten en Veiligheid. Mijn mandaat als VN-jeugdvertegenwoordiger is afgelopen, maar mijn doel blijft om politieke instellingen en het bedrijfsleven toegankelijker te maken voor jongeren en ervoor te zorgen dat er sprake is van zinvolle jongerenparticipatie.

Ilyes Machkor

Ilyes Machkor

Duurzaamheid in de gezondheidszorg

Ilyes is mede-oprichter van dit platform en werkt sinds 2014 aan het tegengaan van klimaatverandering. Hij is werkzaam als coördinator Duurzaamheid van het Dijklander Ziekenhuis en als coördinator van Worldconnectors.

Laura de Vries

Laura de Vries

Een inclusieve klimaattransitie

Laura is mede-oprichter van dit platform. Ze vindt de klimaatopgave belangrijk omdat het zoveel verschillende facetten raakt, van veiligheid tot gezondheid. Als klimaatambassadeur wil ze zich graag inzetten voor een inclusieve klimaattransitie. Daarin richt zij zich voornamelijk op jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarbij is belangrijk dat de transitie inclusief is: dat aan de ene kant zoveel mogelijk mensen zich daarvoor (willen) inzetten en aan de andere kant de maatregelen toegankelijk en rechtvaardig zijn voor iedereen.