Laura de Vries

Klimaat en inclusie

Laura is mede-oprichter van dit platform. 

Ze vindt de klimaatopgave belangrijk omdat het zoveel verschillende facetten raakt, van veiligheid tot gezondheid. Als klimaatambassadeur wil ze zich graag inzetten voor een inclusieve klimaattransitie. Daarin richt zij zich voornamelijk op jongeren met een niet-westerse migratieachtergrond. Daarbij is belangrijk dat de transitie inclusief is: dat aan de ene kant zoveel mogelijk mensen zich daarvoor (willen) inzetten en aan de andere kant de maatregelen toegankelijk en rechtvaardig zijn voor iedereen. 

Dat doet ze door:
– jongeren met een biculturele achtergrond te stimuleren om een bijdrage te leveren aan de klimaatopgave
– deze groep te vertegenwoordigen in verschillende fora en op andere plekken en door als rolmodel op te treden
– trainingen en advies te geven aan organisaties over diversiteit en inclusie binnen de klimaattransitie.

Laura is bijvoorbeeld te benaderen voor interviews, panels en dagvoorzitterschap.

Laura is ook actief bij de Jonge Klimaatbeweging en is geselecteerd als EU Climate Pact ambassador.