Benito Walker

Klimaateducatie

Ik benĀ Benito Walker, 19 jaar en voorzitter van Youth For Climate NL. Ik zet mij in voor de klimaatbeweging, omdat klimaatverandering ons allemaal aangaat. Het raakt iedereen. Ik zie om mij heen steeds meer klimaat depressie. Ik zie de angst voor een onzekere toekomst bij ontzettend veel jongeren en helaas neem het in rap tempo toe. In de klimaatbeweging zet ik mij vooral in voor beter meer en betere klimaat educatie, zodat jongeren ook de juiste kennis en de juiste vaardigheden krijgen om de klimaatcrisis te kunnen oplossen. Op die manier hoop ik voor meer jongerenparticipatie en meer jongeren inspraak te zorgen. Want voor het oplossen van de klimaatcrisis is iedereen nodig. We moeten het echt samen doen.