Hajar Yagkoubi

Klimaat en jongerenparticipatie

Hajar is een voormalig VN Jongerenvertegenwoordiger voor Nederland. Tijdens haar tweejarige mandaat haalde Hajar input op van Jongeren over de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen, de Klimaatcrisis, Mensenrechten en Veiligheid. Deze input bracht zij naar de VN via speeches die ze daar gaf, lobby gesprekken met politici en beleidsmakers en via evenementen en acties die zij organiseerde.

Op dit moment werkt Hajar op eigen titel aan het verbeteren van jongerenparticipatie via publiek spreken en het consulteren van overheden, organisaties en bedrijven over jongeren inclusie. Bijvoorbeeld via haar bijdrage tijdens het Youth at Heart Forum, de Climate Adaptation Summit en bij de World Circular Economy Forum plus Climate.